5 dec. 2017 | Aeroventic
5.0
Robotter skal sortere storskraldet

Når borgerne fremover sætter gamle møbler og skrammel ud til storskrald, så skal det sorteres af robotter. Det er målet med et projekt, der netop har modtaget 12,8 mio. kroner i tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet. I alt er der givet tilskud for 46,7 mio. kroner til projekter, der skal udvikle ny miljøteknologi.

Gamle tørrestativer, sofaer og brædder, som bliver hentet som storskrald hos danskerne, ender for det meste med at blive brændt. I et nyt projekt vil Vestforbrænding i Glostrup udvikle et anlæg med robotter, der automatisk kan sortere storskraldet. Hvis det lykkes, vil det være det første anlæg af sin art i verden og vil betyde, at langt mere affald kan genanvendes.

Projektet er et af to såkaldte fyrtårnsprojekter og er støttet med 12,8 mio. kroner af Miljø- og Fødevareministeriets pulje til udvikling af miljøteknologi. Målet med projektet er at genanvende 12.500 ton storskrald mere end i dag, hvilket svarer til, at yderligere tre pct. af husholdningernes affald kan genanvendes

- Det er vigtigt, at vi finder smartere måder at håndtere affaldet på og får genanvendt mere. Dansk miljøteknologi er med langt fremme, når det gælder om at løse miljøproblemer. Det skal vi bakke op om. På den måde får vi selv gavn af de gode idéer, samtidig med at vi skaber eksport og arbejdspladser for danske virksomheder. Projektet på Vestforbrænding åbner mulighed for at genanvende en type affald, som lige nu ikke bliver genanvendt. Forhåbentligt kan det føre til, at vi kan genanvende flere slags affald og dermed udnytte ressourcerne i affaldet bedre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I alt er der uddelt 46,7 mio. kroner til projekter under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Programmet (MUDP). 19 mio. kroner går til to fyrtårnsprojekter, som bl.a. handler om store demonstrationsprojekter i fuld skala, mens en række små- og mellemstore projekter har modtaget ca. 28 mio. kroner.

Mindre vandspil, energibesparelser og bedre vandkvalitet
Det andet fyrtårnsprojekt i årets støtterunde handler om en mere ressourcebesparende måde at filtrere vand på et vandværk. Aarhus Vand vil optimere produktionen af drikkevand ved at teste en bedre måde til sandfiltrering. Det skal give vandværkerne en større kapacitet, en halvering af vandspildet i produktionen, energibesparelser og bedre vandkvalitet. I første omgang vil Aarhus vand lave forsøg på to vandværker i Aarhus og Odense.

De to projekter har et stort eksport- og erhvervspotentiale, og det er netop elementer, som MUDP-bestyrelsen har et stort fokus på.

- Vi har store forventninger til potentialet i de to projekter. Vi kan se, at MUDP-tilskud ofte fører til øget beskæftigelse og eksport hos virksomhederne, og det ser jeg stor mulighed for i de nye fyrtårnsprojekter, siger MUDPs næstformand, Jørn Rasmussen.

En evaluering af MUDP viste i oktober, at de 336 virksomheder, der siden 2006 har deltaget i MUDP-projekterne, har haft en vækst i beskæftigelsen på 11 pct. samtidig med at beskæftigelsen er faldet med fire pct. i hele det danske erhvervsliv. For hver million støttekroner forventer virksomhederne at have seks ansatte - heraf tre ny-ansættelser - beskæftiget med teknologien 2 år efter projektafslutning.

Mange virksomheder kigger ud over landets grænser, når de modtager MUDP-støtte. Deltagerne forventer, at 56 pct. af den øgede omsætning tre år efter projektafslutning skal afsættes i udlandet.

Fakta 

- Der er i denne anden runde i 2017 uddelt 19 mio. kroner til to fyrtårnsprojekter og ca.28 mio. kr. til små- og mellemstore MUDP-projekter. I september blev der uddelt ca. 70 mio. kroner til små og mellemstore MUDP-projekter.

- Vestforbrænding modtager 12,8 mio. kroner til ”Robotbaseret Forbehandlingsanlæg til Storskrald”. I projektet deltager også Stena Recycling, Trasborg Denmark og Combineering.

- Aarhus Vand har fået tildelt 6,2 mio. kroner til projektet ”Smart Re-design og Drinking Water Production”. De øvrige deltagere i projektet er Vand og Teknik, VandCenter Syd, Amphi-Bac, VIA University College, NIRAS og Dansk Kvarts Industri

- Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet 434 projekter med 613 mio. kroner.

Yderligere oplysning:
Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2213 0834, e-mail: malek@mfvm.dk 

Hvad er aeroventic?
 • Hvad er aeroventic?

  Aeroventic er en international løsning dedikeret til HVACR industrien. Det er designet til at skabe mulighed for både producenter og distributører at præsentere deres forretningsmæssige værdi og produkter i hele verden. Et system giver mulighed for global rækkevidde.

 • Firmaprofil

  Byg din virksomheds værdi og præsentér din konkurrencemæssige fordel.

  Del dine kataloger, softwarevalgsprogrammer og alle forretningsfakta, du anser for vigtige.

 • Produkt virtuelt showroom

  Det er et godt sted at præsentere alle dine produkter på en gang ubesværet. Hvert produkt er udstyret med en mulighed "Tilføj til forespørgsel" for kundens bekvemmelighed. En kunde sender en forespørgsel direkte til dig.

 • Nyheder & Informationskanal

  Dybest set er aeroventic en tilsvarende for offline messe, hvor du præsenterer dit firma og produkter, distribuerer kataloger, skaber kontakter og udvikler din virksomhed.

Hvad får du med os?
Partnere
Hvad får du med os?