21 nov. 2017 | Aeroventic
5.0
PROBLEMER MED KULDE OG TRÆK? INSTALLÉR ET LUFTTÆPPE

Lufttæpper minimerer træk og sparer penge på energiregningen, men den rigtige løsning og effektiviteten af lufttæppet afhænger af den rette dimensionering og rådgivning.

Et stort problem i meget byggeri, hvad enten det drejer sig om store produktions- og lagerhaller eller butikscentre og små detailforretninger, er en store indtrængen af kold luft og dermed også varm luft som forsvinder gennem de store åbne døre og porte. Udover et enormt varmetab, vil der ofte være store problemer med kulde og træk, som giver utilfredse og i værste tilfælde syge medarbejdere.

En løsning på dette problem er at installere et lufttæppe.

Et lufttæppe laver en afskærmning af den luftudveksling som ellers sker gennem en åbning og medvirker derfor ikke kun til opvarmning af den kolde luft, som alligevel trænger ind i bygningen.

Afskærmningseffekten for lufttæppet er den største betydende faktor for den aktuelle energibesparelse og forbedring af komfort. En port/åbning kan aldrig afskærmes 100 % med et lufttæppe, men med et korrekt dimensioneret lufttæppe kan 80-90 % af den kolde luft afskærmes. Kold luft, der ellers ville trænge ind i bygningen, og kræve ekstra opvarmning.

Dimensionering
Korrekt dimensionerede lufttæpper holder ikke bare kulden ude men i lige så høj grad varmen inde. Når et lufttæppe dimensioneres er det vigtigt at se på hele bygningens interne og eksterne geometri og trykforhold.

Den store del af energibesparelsen for et lufttæppe ligger i selve afskærmningen. Vigtige faktorer i forhold til lufttæppets afskærmningseffekt er: Placering af lufttæppet, installationsform, luftmængde og vinkel på indblæsningen.

Det er ikke svært at lave et lufttæppe som holder kulden ude, det

kræver blot en tilstrækkelig luftmængde. Risikoen er dog, at denne løsning forsager medrivning af en stor mængde, allerede opvarmet luft. Kunsten er derfor, at balancere luftmængde og vinkel sådan, at den allerede opvarmede luft holdes inde i bygningen, samtidigt med at den kolde luft holdes ude.

For at opnå en tilfredsstillende afskærmningseffekt kræves det, at luftstrømmen fra lufttæppet har tilstrækkeligt moment tilbage når jorden (eller modsatte side af porten/åbningen) rammes. Dette afhænger udover ovennævnte faktorer også af indblæsningssystemet på lufttæppet.

Det kommer an på dysen
Med det patenterede dyse-indblæsningssystem CONVERGO® fra Teddington spares der op mod 40 % i energi ved samme afskærmningseffekt ift. lufttæpper med traditionelle indblæsningssystemer.

I CONVERGO® dysen komprimeres luftstrømmen i trykkammeret og fordeles jævnt gennem dysen over hele indblæsningsbredden. Som følge af en venturi-formet dyse accelereres luftstrømmen, så der opstår et koncentreret turbulenssvagt lufttæppe med stor afskærmningseffekt.

Ved at dreje dysen kan indblæsningsretningen indstilles meget præcist. Sammenlignet med et traditionelt lamelindblæsningssystem kræves der betydeligt mindre luft og således mindre energi. En afgørende fordel med nuværende energipriser.

Hos Venti står der viden bag produkterne
Venti forhandler Teddington lufttæpper. Vi udfører de nødvendige beregninger, der ligger til grund for et seriøst valg og udfører gerne funktionstest med udlægning af røg, så du er sikker på den korrekte indstilling af dit nye lufttæppe.

Ønsker du at vide mere om mulighederne? Kontakt salgschef Christian Rothmann på tlf.: 20 14 01 74.

Hvad er aeroventic?
 • Hvad er aeroventic?

  Aeroventic er en international løsning dedikeret til HVACR industrien. Det er designet til at skabe mulighed for både producenter og distributører at præsentere deres forretningsmæssige værdi og produkter i hele verden. Et system giver mulighed for global rækkevidde.

 • Firmaprofil

  Byg din virksomheds værdi og præsentér din konkurrencemæssige fordel.

  Del dine kataloger, softwarevalgsprogrammer og alle forretningsfakta, du anser for vigtige.

 • Produkt virtuelt showroom

  Det er et godt sted at præsentere alle dine produkter på en gang ubesværet. Hvert produkt er udstyret med en mulighed "Tilføj til forespørgsel" for kundens bekvemmelighed. En kunde sender en forespørgsel direkte til dig.

 • Nyheder & Informationskanal

  Dybest set er aeroventic en tilsvarende for offline messe, hvor du præsenterer dit firma og produkter, distribuerer kataloger, skaber kontakter og udvikler din virksomhed.

Hvad får du med os?
Partnere
Hvad får du med os?