22 nov. 2017 | Aeroventic
4.0
Ny Armafix rørbæring fra Armacell til sanitets- og varmeinstallationer

armacell.com

Armacell præsenterer en helt ny præisoleret rørbæring: Armafix VVS som er udviklet målrettet med henblik på opfyldelse af kravene i den nyrevideret isoleringsstandard DS452-3. Rørbæreren, der er fremstillet af genanvendt PET, forebygger varmebroer omkring ophænget, og øger således den samlede energieffektivitet i sanitets- og varmeinstallationer. Bæringen af letvægtsmateriale monteres nemt, hurtigt og pænt. I forhold til traditionel isolering omkring rørholdere spares der tid og penge ved anvendelse af den nye Armafix VVS rørbærer.

Skærpede krav i henhold til den nye danske standard DS452-3

På trods af, at energitabet i et uisoleret rørophæng svarer til varmetabet i en ikke-isoleret rørledning på op til 1 m længde, foretages der i praksis som regel ikke isolering af rørophæng. Den danske standard DS452, der blev ændret i slutningen af 2013, sætter nu en stopper for denne mangel. Ved anvendelse af rørbøjler af metal på tekniske installationer, som gennembryder isoleringslaget, skal der nu kompenseres for disse varmebroer med en større isoleringstykkelse på hele installationen. I henhold til DS/EN ISO 12241, anneks A, tabel A.1, beregnes varmetabet i den danske standard til 15 % i bygninger og 25 % uden for bygninger på grund af varmebroer på rørbærere. Ved anvendelse af ikke-isolerede rørbærere kan isoleringstykkelsen øges med op til 36 %, afhængigt af den udvendige rørdiameter og de specifikke krav. 

Fremragende tekniske og mekaniske egenskaber

Med Armafix VVS præsenterer Armacell nu en helt ny rørbærer, der er udviklet specielt til at opfylde kravene i DS452-3. Armafix VVS består af genanvendt PET, som på ydersiden er pålimet lakerede aluminiumsplader. Beklædningen tjener samtidigt som udvendig fugtspærre. De lysegrå aluminiumsplader er farvemæssigt afstemt efter isogenopak-farven, så det beklædte isoleringssystem også optisk fremstår som en enhed. Armafix VVS monteres nemt, hurtigt og pænt: Ved det efterfølgende isoleringsarbejde skubbes isoleringsmaterialet tæt hen mod rørbæreren. Isoleringstykkelserne er tilpasset sortimentet af mineraluld og på produktet er der printet en tydelig angivelse af rørdiameter og isoleringstykkelse. Armafix VVS fås i isoleringstykkelser fra 20 til 80 mm og til udvendige rørdiametre på op til 114 mm. Rørbæreren er velegnet til sanitets- og varmeinstallationer med en driftstemperatur på op til maks. +80 °C. Til klimainstallationer og kolde installationer eller isolering af anlæg med middeltemperaturer i minusområdet anbefaler Armacell brug af Armafix AF rørbæreren. Armafix VVS og passende rørbøjler introduceres som praktisk kombiboks i april i Danmark.

Varmetab via uisolerede rørophæng

I modsætning til kolde ledninger, hvor vi ved, at varmebroer på grund af uisolerede rørbærere kan forårsage kondensdannelse og medføre meget dyre følgeskader, kendes energitabet forårsaget af bæringer som regel ikke på varme rør. Effekten af varmebroer kan kun ses i termografiske optagelser. På et 100 m langt kobberrør på Ø 35 mm og en medietemperatur på 75 °C, som er isoleret med 40 mm mineraluld vil energitabet hvis man ikke anvender de præisolerede bæringer være 9.336 kW/h. Med brug af Armafix VVS bæringer vil energitabet istedet lande på 8.171 kW/h – altså en energibesparelse på 1.225 kWh/pr. år. 

Upcycling: Højteknologisk produkt af PET-flasker

Armafix VVS fremstilles af genbrugsmateriale fra PET-flasker. Alt frasorteret produktionsmateriale genanvendes 100 % til fremstilling af nye PET-blokke, og når rørbærerne udfases, kan de genanvendes de 100 %. Armacell realiserer således konsekvent "cradle to cradle"-princippet. Dette koncept, som ordret oversat betyder "fra vugge til vugge", og hvor målet er at undgå affald ved at genanvende materialer i et lukket kredsløb med kontinuerligt genbrug. Mens kvaliteten af PET-drikkeflasker  mindskes ved traditionel genanvendelse – f.eks. i papirbranchen – anvender Armacell genbrugsmaterialet til et højteknologisk produkt. 

Fremragende øko-regnskab for PET

Materialet kræver over 60 % mindre energi til fremstillingen end PUR og frigiver over 80 % mindre CO2. Med PET fremstillet af genbrugsmateriale kan dette endda blive endnu bedre: I forhold til traditionelt PET-skum bruger produktet 40 % mindre energi og forårsager 30 % mindre CO2.

Hvad er aeroventic?
 • Hvad er aeroventic?

  Aeroventic er en international løsning dedikeret til HVACR industrien. Det er designet til at skabe mulighed for både producenter og distributører at præsentere deres forretningsmæssige værdi og produkter i hele verden. Et system giver mulighed for global rækkevidde.

 • Firmaprofil

  Byg din virksomheds værdi og præsentér din konkurrencemæssige fordel.

  Del dine kataloger, softwarevalgsprogrammer og alle forretningsfakta, du anser for vigtige.

 • Produkt virtuelt showroom

  Det er et godt sted at præsentere alle dine produkter på en gang ubesværet. Hvert produkt er udstyret med en mulighed "Tilføj til forespørgsel" for kundens bekvemmelighed. En kunde sender en forespørgsel direkte til dig.

 • Nyheder & Informationskanal

  Dybest set er aeroventic en tilsvarende for offline messe, hvor du præsenterer dit firma og produkter, distribuerer kataloger, skaber kontakter og udvikler din virksomhed.

Hvad får du med os?
Partnere
Hvad får du med os?