13 feb. 2018 | Aeroventic
4.0
Det stråler fra jorden

Den er usynlig, lugtfri og siver konstant ud af jordskorpen. Den dødelige radongas forårsager omkring en million dødsfald hvert årti

Under en del af vores huse findes der et højt uranindhold i grunden. Radon er en ædelgas, som langsomt dannes, når radioaktivt uran nedbrydes, og den kan trænge ind gennem sprækker og åbninger i husfundamentet.
Det skønnes, at omkring 100.000 mennesker på verdensplan dør som følge af radon i grunden og bygninger. De fleste, der rammes af lungekræft fra radon, er rygere, eftersom både radon og rygning øger risikoen for lungekræft. For ikkerygere er dødeligheden knap målbar.
 
KONCENTRATIONEN AF RADON fra jorden kan være særdeles høj, og i huse med kælder har man målt værdier på over 20.000 becquerel/m3 luft.
I Sverige er grænseværdien for radon i indendørsluften 200 becquerel. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har længe anbefalet verdens lande at sænke grænseværdien til 100 becquerel.
Selv byggematerialer kan frigive radon. I de allerfleste tilfælde er mængden så lille, at den ikke har nogen betydning. En undtagelse er et byggemateriale, der kaldes blåbeton (svensk gasbeton), som består af alunskifer med højt radiumindhold. Becquerelværien varierer i disse huse, men det er sjældent, den overstiger 1000 becquerel.
Man ophørte med at benytte blåbeton i 1973, men mange af husene eksisterer stadig.
– Man bliver aldrig helt af med radonet, uanset om gassen kommer fra blåbeton eller fra jorden, men man kan mindske dens koncentration, siger Andreas Wackenfors, Key Account Manager, BA Sales.
 
HVIS RADONET KOMMER FRA byggematerialer, er tommelfingerreglen, at fordoblet luftgennemstrømning halverer radonindholdet. Hvis radonet kommer fra jorden, er det vigtigere at bortlede det ved at placere ventilatorer i krybekælderen, som leder radonet ud. Man kan også installere et FTX-aggregat med balanceret ventilation for at undgå undertryk, der gør, at radonet kommer ind gennem sprækker og åbninger.
– Det handler om at fortynde radonet ved hjælp af ren luft, der sænker becquerelværdien, præcis som når man blander saftevand – jo mere vand, desto svagere bliver saften, udtaler Andreas Wackenfors fra Swegon’s udviklingsafdeling.
 
TEKST:
FREDRIK FERMÉN
Hvad er aeroventic?
 • Hvad er aeroventic?

  Aeroventic er en international løsning dedikeret til HVACR industrien. Det er designet til at skabe mulighed for både producenter og distributører at præsentere deres forretningsmæssige værdi og produkter i hele verden. Et system giver mulighed for global rækkevidde.

 • Firmaprofil

  Byg din virksomheds værdi og præsentér din konkurrencemæssige fordel.

  Del dine kataloger, softwarevalgsprogrammer og alle forretningsfakta, du anser for vigtige.

 • Produkt virtuelt showroom

  Det er et godt sted at præsentere alle dine produkter på en gang ubesværet. Hvert produkt er udstyret med en mulighed "Tilføj til forespørgsel" for kundens bekvemmelighed. En kunde sender en forespørgsel direkte til dig.

 • Nyheder & Informationskanal

  Dybest set er aeroventic en tilsvarende for offline messe, hvor du præsenterer dit firma og produkter, distribuerer kataloger, skaber kontakter og udvikler din virksomhed.

Hvad får du med os?
Partnere
Hvad får du med os?