21 nov. 2017 | Aeroventic
Den geniale brugsvandsveksler

METRO THERMs højteknologiske fjernvarmeunits er nogle af landets mest driftssikre og stabile.

I de seneste år har METRO THERM optimeret hver eneste detalje i de højteknologiske fjernvarmeunits, og i dag hører de til Danmarks nok mest driftssikre og stabile fjernvarmeenheder. Én af hemmelighederne er den termostatstyrede brugsvandsveksler.

Det siges om opvarmning af brugsvand i små vekslere til én-familieboliger, at veksleren relativt hurtigt kalker til, hvis temperaturen i veksleren reguleres med en selvvirkende termostatventil.

METRO THERMs brugsvandsveksler indgår i en genial løsning – netop med en termostatventil, uden at det giver forøget tilkalkning af veksleren. Veksleren er bygget sammen med en særdeles driftssikker Samson termostatventil, hvor føleren er integreret i veksleren. Det betyder, at veksleren regulerer og lukker lynhurtigt – lige så hurtigt som de trykstyrede ventiler.

Driftssikker brugsvandsopvarmning med veksler

Det er umuligt at få ventilen til at pendle, selvom differenstrykket på fjernvarmesiden bliver meget stort og fjernvarmetemperaturen høj. Målinger viser, at ventilen under de mest almindelige driftsforhold i Danmark har en lukketid på under 1,5 sekunder. Under tomgang falder middeltemperaturen i veksleren med 4 – 6 ⁰C. Dette giver et mindre varmetab i veksler og stikledning om sommeren samtidig med, at der altid omgående er varmt vand fremme ved tappestederne. Løsningen har været anvendt gennem snart 10 år, og har vist sig at være særdeles driftssikker. Frygten for en stor udgift til dyre reservedele er helt ubegrundet.

Lever fuldt op til fjernvarmeværkernes krav

Flere fjernvarmeværker foreskriver i deres tekniske bestemmelser, at der skal anvendes trykstyrede ventiler i forbindelse med opvarmning af brugsvand med veksler. METRO THERMs brugsvandsunit lever fuldt op til kravene, der stilles til regulering af brugsvandsvekslere.

Flere fjernvarmeværker har bemærket den driftssikre model

Flere forsyningsselskaber har fået øje på den driftssikre vinder – herunder Albertslund Fjernvarme:

”Vi var skeptiske i en tid, men efter grundige overvejelser, undersøgelser og tests er vi klar over, at vi står med en solid og driftssikker løsning. Derfor kan vi bestemt anbefale andre fjernvarmeværker at gøre det samme som os i Albertslund. Vi har absolut ingen bekymringer med brugsvandsopvarmning med veksler, tværtimod” siger Steen Westring driftsleder hos Albertslund Varmeværk.

Modeller til alle fjernvarmeværker

METRO THERMs systemunits findes til både beholder og veksler til brugsvand. De findes til alle bymodeller og forsyningsområder. Det er nemt at ekstrabestykke hver varme- og brugsvandsdel, og der er gjort plads til de fleste ekstrabestykninger inden for det fuldisolerede kabinet.

Find det lokale fjernvarmeværk på listen her og se, hvilken unit der passer til projektet.

Produktfakta

Unitten lever naturligvis også op til alle de nyeste lovkrav i DS452 og DS469 om reduktion af varmetab og styring af fremløbstemperatur via udendørs vejrkompensering. Veksleren matcher også fjernvarmeværkernes krav om lavtemperaturdrift og lavt differenstryk.

Læs mere om METRO THERM’s fjernvarmeunits

Hvad er aeroventic?
 • Hvad er aeroventic?

  Aeroventic er en international løsning dedikeret til HVACR industrien. Det er designet til at skabe mulighed for både producenter og distributører at præsentere deres forretningsmæssige værdi og produkter i hele verden. Et system giver mulighed for global rækkevidde.

 • Firmaprofil

  Byg din virksomheds værdi og præsentér din konkurrencemæssige fordel.

  Del dine kataloger, softwarevalgsprogrammer og alle forretningsfakta, du anser for vigtige.

 • Produkt virtuelt showroom

  Det er et godt sted at præsentere alle dine produkter på en gang ubesværet. Hvert produkt er udstyret med en mulighed "Tilføj til forespørgsel" for kundens bekvemmelighed. En kunde sender en forespørgsel direkte til dig.

 • Nyheder & Informationskanal

  Dybest set er aeroventic en tilsvarende for offline messe, hvor du præsenterer dit firma og produkter, distribuerer kataloger, skaber kontakter og udvikler din virksomhed.

Hvad får du med os?
Partnere
Hvad får du med os?